Ogłoszenie o naborze wniosków.

Ogłoszenie o naborze wniosków W dniach 30.06.2020 do 14.07.2020r w godz. 8:00-12:00 Wszystkie niezbędne informacje na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie: […]