ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej – nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorców z sektora MŚP świadczących usługi turystyczne – nabór w trybie nadzwyczajnym – wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

zit

Szanowni Państwo, Członkowie Komitetu Sterującego i Sygnatariusze Deklaracji ZIT AJ 2021-2027, informujemy o ogłoszeniu naboru wniosków o dotacje dla przedsiębiorców z sektora MŚP świadczących usługi turystyczne – nabór w trybie nadzwyczajnym – wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Prosimy o przekazanie informacji do organizacji i środowisk przedsiębiorców w Państwa jednostkach. Nabór rusza […]

Postanowienie nr 125/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie likwidacji odrębnego obwodu głosowania nr 6 w Gminie Mirsk w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Postanowienie nr 125/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie likwidacji odrębnego obwodu głosowania nr 6 w Gminie Mirsk w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.