WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODARKI ODPADAMI !

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk przypomina, iż zgodnie z uchwałą nr XVII/194/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 stycznia 2020 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy […]