Bezpieczniej przy drodze wojewódzkiej.

Trwają intensywne prace przy budowie chodnika dla pieszych przy alei Wojska Polskiego. Zadanie jest realizowane pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w Mirsku, w zakresie chodnika, etap I” . Wykonawcą prac jest Konsorcjum firm: Eltor Sp. z o.o. – Lider konsorcjum i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Jałowiec.  Prace wyceniono na 2.709.982,50 zł, a […]

„Moja Woda” – dotacja na deszczówkę.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”. Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji deszczówki na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody deszczowej na potrzeby własne. Wydrukowane i podpisane wnioski należy […]