Bezpieczne pozyskiwanie i przetwarzanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego – Jak ściąć drzewo siekierą?

Jak ściąć drzewo siekierą? Kolejny artykuł dotyczący bezpiecznej pracy podczas obróbki drewna dotyczy posługiwania się siekierą. W trakcie prac rolnicy zapominają o przygotowaniu miejsca pracy oraz o przygotowaniu narzędzi. Zapominają również o środkach ochrony osobistej. Przed łupaniem drewna siekierą należy pamiętać o  jej  wcześniejszym  sprawdzeniu. Szczególną  uwagę  należy zwrócić  na  ostrze, czyli  poziom  jego naostrzenia,  […]