Debata nad raportem o stanie gminy – 30.06.2021 r.

W dniu 30 czerwca 2021 r. na sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy. W debacie nad raportem mogą zabierać również głos mieszkańcy Gminy Mirsk. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Mirsk pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w […]