Zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 r. Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące […]

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje o podjęciu: Uchwały nr XXIX/369/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w granicach administracyjnych miasta Mirsk; Uchwały nr XXX/380/21 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do […]