Zmiana w funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lwóweckim.

Szanowni Państwo, Z uwagi na postępującą sytuację epidemiczną w kraju, Starosta Lwówecki informuje, iż od dnia 25 stycznia 2022 r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Lwóweckim będzie odbywało się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Poniżej zamieszczony zostaje wykaz dyżurów wraz z numerami kontaktowymi […]