Trening systemu wczesnego ostrzegania – 10.04.2022, godz. 8:41.

JUTRO ZAWYJĄ SYRENY Będzie to miało związek z zarządzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego treningiem systemu wczesnego ostrzegania oraz upamiętnieniem rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 […]