Wojewoda Dolnośląski zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy.

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zaprasza: organizacje pozarządowe; podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; związki zawodowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa dolnośląskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium […]