Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Pracownicy

Andrzej Jasiński – Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

Jan Zaliwski – Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk
Nr telefonu: 75 64 70 442
Urszula Subocz – Samodzielny Referent d/s organizacyjnych i BHP
Radosław Kuźniar – Insp. d/s zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej
Nr telefonu: 75 64 70 443
Ewa Pachciarek – Specjalista ds. remontów i inwestycji
Nr telefonu: 75 62 22 166

Sylwia Grzesik – Podinsp. ds. gospodarki odpadami i nieruchomościami komunalnymi

Nr telefonu: 75 64 70 445
Aneta Szabla – Insp. d/s rolnictwa i ochrony środowiska
Nr telefonu: 75 64 70 445
Ewa Truszkowska – Specjalista d/s gosp. nieruchomościami komunalnymi
Nr telefonu: 75 64 70 445
Paweł Stadnicki – Podinsp. d/s planowania przestrzennego

Nr telefonu: 75 64 70 444

Andrzej Chrustek – Komendant Straży Miejskiej

Nr telefonu: 75 64 70 446, 500 781 026

Waldemar Wawrzyniak – Inspektor Straży Miejskiej

Nr telefonu: 75 64 70 446, 723 726 929

Beata Trojanowska – Główny Księgowy budżetu
Nr telefonu: 75 64 70 460
Jolanta Ostrowska – Insp. d/s księgowości szkół podstawowych w Giebułtowie, Krobicy i Rębiszowie
Nr telefonu: 75 64 70 459
Agnieszka Korgul – Podinsp. d/s podatków i opłat lokalnych

Nr telefonu: 75 64 70 447

Ewa KochajReferent d/s księgowości podatkowej

Nr telefonu: 75 62 22 167

Danuta Kalupa – Skarbnik Gminy Mirsk, Kierownik Referatu Finansowego

Nr telefonu: 75 64 70 449

Jadwiga PastuszekSpecjalista d/s finansów i statystyki

Nr telefonu: 75 64 70 460

Renata KryłowiczSamodzielny Referent d/s finansowo-płacowych

Nr telefonu: 75 64 13 165

Violetta Telingo – NowakowskaSpecjalista d/s obsługi kasowej i księgowości budżetowej

Nr telefonu: 75 64 70 450
Beata Rowińska – Kierownik USC
Nr telefonu: 75 64 70 451

Sylwia Kałuża – Tartak – Insp. d/s ewidencji ludności, dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej

Nr telefonu: 75 64 70 453

                      75 64 70 452

Agnieszka Miluta – Insp. d/s obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk
Nr telefonu: 75 64 70 454
Alicja Janus – Insp. d/s kadr, oświaty i służby zdrowia
Nr telefonu: 75 64 70 455
Alicja Jaszczyszyn – Podinsp. d/s ochrony danych osobowych i zamówień publicznych
Nr telefonu: 75 62 22 169
Marek Budzan – Podinsp. d/s inwestycji

Nr telefonu: 75 64 70 457

Andrzej Domin – Insp. d/s drogownictwa
Nr telefonu: 75 64 70 458
Bolesław Faściszewski – Insp. d/s kultury i sportu
Nr telefonu: 75 64 70 462
Danuta Wołosecka – Insp. d/s promocji, Red. nacz. „Wieści Mirska”

Nr telefonu: 75 64 70 468

Joanna Trudzińska – Insp. d/s turystyki i informacji turystycznej
Nr telefonu: 75 62 22 168
Józefa Kucharczyk – Kierownik Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego
Agata Łojek  – Główny Księgowy, Kierownik Referatu ds. Finansowych Oświaty

Nr telefonu: 75 64 70 459

Edyta Kotarba – Podinspektor ds. księgowości szkół

Nr telefonu: 75 64 70 459

Monika HałońPomoc administracyjna

Nr telefonu: 75 64 70 448

Dawid LeśniańskiPomoc administracyjna

Nr telefonu: 75 62 22 169

Skip to content