Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

Fax

75 64 70 469

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

System gospodarki odpadami komunalnymi

wspólny system segregacji odpadów

Z dniem 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w związku z czym na terenie całego kraju obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem:

  • do pojemnika/worka w kolorze zielonym, oznaczonego napisem: „SZKŁO” wrzucamy     odpady ze szkła,
  • do pojemnika/worka w kolorze niebieskim, oznaczonego napisem: „PAPIER” wrzucamy odpady z papieru i tektury,
  • do pojemnika / worka w kolorze żółtym, oznaczonego napisem: „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” wrzucamy: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz odpady z metali,
  • do pojemnika / worka w kolorze brązowym oznaczonego napisem: „BIO” wrzucamy odpady ulegające biodegradacji.

W celu ułatwienia segregacji odpadów Ministerstwo Środowiska przygotowało specjalne grafiki na pojemniki na odpady, które można pobrać ze strony naszesmieci.mos.gov.pl

Skip to content