Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

JELENIOGÓRSKI
Orange Światłowód
w naszej gminie

Edukacja

Gmina Mirsk jest organem prowadzącym dla następujących szkół:

 1. Zespołu Szkół w Mirsku w skład, którego wchodzą:
  • Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego,
  • Technikum Hotelarsko-Turystyczne.


Powyższe szkoły ponadpodstawowe prowadzone są przez Gminę Mirsk  na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Lwóweckim (prowadzenie m.in. szkół ponadpodstawowych jest zdaniem własnym powiatu). 

 1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku w skład, którego wchodzą:
  • Szkoła Podstawowa im. Osadników Ziemi Mirskiej,
  • Przedszkole Publiczne im. Izerskich Skrzatów.
 1. Szkoła Podstawowa w Giebułtowie,
 2. Szkoła Podstawowa im. św. Floriana w Rębiszowie.
Skip to content