Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

Fax

75 64 70 469

Kolejne środki na doposażenie OSP pozyskane przez Gminę Mirsk

Share on twitter
Share on facebook
Share on email

Administracja

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

W dniu 5 grudnia br. Burmistrza Miasta i Gminy Andrzej Jasiński i Skarbnik Gminy Danuta Kalupa podpisali w Ministerstwie Sprawiedliwości umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego oraz przeciwpożarowego dla jednostki OSP Krobica-Orłowice.

Dofinansowanie wynosi 130.179,70 zł i przy udziale Gminy w kwocie 1.314,95 zł za łączną kwotę 131.494,65 zł zrealizowane zostaną zakupy zestawu uniwersalnego narzędzi ratowniczych wraz z niezbędnym asortymentem dodatkowym oraz 4 zestawy kompletnych aparatów powietrznych.

Skip to content