Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Close
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
CZ
PL
Środa, 20 Marca 2019 r.


 Urząd Miasta i Gminy Mirsk
 plac Wolności 39
 59-630 Mirsk
 tel. 75 64 70 440,   fax. 75 64 70 469
 Godziny pracy: poniedziałek - piątek
  7.30 - 15.30

Użytkowników on-line: 12 Zalogowanych: 0
Orzecznictwo o niepełnospr.
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisane przez: adminPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim
ul. Morcinka 7 (budynek Przychodni Rejonowej w Lwówku Śl., pok. 202)
59-600 Lwówek Śl.
Tel. /Fax 075 782 20 44
 

Godziny pracy Zespołu:
Poniedziałek 8 oo - 16 oo
Wtorek-Piątek 7 30 - 15 30


Posiedzenia Składów Orzekających odbywają się w dniach wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu.

Skład Powiatowego Zespołu:
Pracami zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu mgr Beata Wasilewska

Obsługę administracyjną prowadzi: Pani Lucyna Czaprowska

Członkami zespołu orzekającego są:
- lekarze specjaliści,
- psycholog, doradcy zawodowi,
- pedagog oraz pracownicy socjalni.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa jako I instancja.Powiatowy Zespół do orzekania informuje osoby zainteresowane ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności o procedurze postępowania przy składaniu wniosku w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Procedura postępowania

Pobranie druku wniosku i druku zaświadczenia lekarskiego z Zespołu ( druki dostępne są również w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu);
Wypełnienie wniosku przez osobę zainteresowaną lub prawnego opiekuna;
Wypełnienie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego stanowiącego załącznik do wniosku nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku;
Dołączenie do wniosku dodatkowej dokumentacji medycznej potwierdzającej naruszenie sprawności organizmu, np. karty leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, opisy zdjęć rtg; opinie z poradni specjalistycznych, wyniki badań
w przypadku wysyłania wniosku pocztą - kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem
w przypadku składania wniosku w siedzibie Zespołu, kserokopie dokumentów oryginalnych potwierdzane są przez Zespół
Złożenie kompletnego wniosku w Zespole;
Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o terminie posiedzenia Składu Orzekającego stawienie się wnioskodawcy na posiedzenie składu orzekającego;
W terminie 14 dni od dnia posiedzenia Komisji Zespół wydaje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Dodatkowe informacje

Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.
W szczególnych sytuacjach posiedzenie może odbyć się bez osobistego udziału wnioskodawcy (np. ze względu na ciężką, przewlekłą chorobę, ograniczoną możliwość poruszania się, pobyt w szpitalu), jeśli lekarz wystawiający zaświadczenie dla potrzeb Zespołu stwierdzi taką konieczność i przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja, zdaniem lekarza - przewodniczącego składu orzekającego okaże się wystarczająca do wydania orzeczenia.
Orzeczenia wydane przez Zespół nie stanowią podstawy do wypłaty renty inwalidzkiej, a od dnia 1 października 2003 roku także renty socjalnej.
W aktualnym stanie prawnym uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka jest niezbędne m.in. w celu ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny lub stały z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.
Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest wolne od opłat.


Czemu służy orzecznictwo do celów pozarentowych?

Orzeczenie wydane przez Zespół służy do celów pozarentowych. Oznacza to, że posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:


W zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń oraz podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych,
W zakresie pomocy społecznej – możliwość korzystania z pomocy świadczonej lub organizowanej przez pomoc społeczną,
W zakresie rehabilitacji społecznej np. możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystanie z wszelkich form dofinansowania proponowanych przez PFRON
Uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego,

Legitymacja
Orzeczenie jest podstawą do przyznania ulg i uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Organem uprawnionym do jej wydania jest z upoważnienia Starosty, Przewodniczący Zespołu.

Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Niezbędne dokumenty
wypełniony wniosek, ( druk do pobrania w Zespole lub w Ośrodkach Pomocy Społecznej na teranie Powiatu)
kserokopię aktualnego orzeczenia (oryginał przedłożyć do wglądu),
jedno aktualne zdjęcie wymiar 3,5 cm x 4,5 cm (tylko w przypadku osoby powyżej 16 lat; legitymacje dzieci do 16 roku życia nie zawierają zdjęcia).


Dodatkowe informacje
Wydanie legitymacji jest bezpłatne.
W przypadku złożenia wniosku osobiście legitymacja wydawana jest niezwłocznie, istnieje również możliwość złożenia wniosku i odebrania legitymacji drogą pocztową.
Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulg, np. w przejazdach środkami komunikacji, na podstawie odrębnych przepisów.


Odwołania Odwołanie od decyzji Powiatowego Zespołu składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Organem II instancji jest Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wroclawiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śl.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego