Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Close
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
CZ
PL
Piątek, 19 Kwietnia 2019 r.


 Urząd Miasta i Gminy Mirsk
 plac Wolności 39
 59-630 Mirsk
 tel. 75 64 70 440,   fax. 75 64 70 469
 Godziny pracy: poniedziałek - piątek
  7.30 - 15.30

Użytkowników on-line: 23 Zalogowanych: 0


Gmina Mirsk w obiektywie


Rozlicz PIT w gminie Mirskw gminie Mirsk

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Aktualności
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisane przez: admin 


 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 18 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.


Obwieszczenie
 Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń  i plakatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 
Ulotka informacyjna Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w sprawie wypalania traw

Ulotka


Postanowienie nr 66/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
z dnia 12.04.2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego w Gminie Mirsk w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26.05.2019 r.


Postanowienie
 


STRAJK


Od 08.04.2019 r., na terenie Gminy Mirsk, TRWA STRAJK pracowników pedagogicznych szkół i przedszkola oraz administracji i obsługi.

W Przedszkolu Publicznym im. Izerskich Skrzatów przystąpili do strajku wszyscy pracownicy. Dyżur w Przedszkolu pełni tylko wicedyrektor zespołu. Możliwość opieki i wydawania posiłków zostały bardzo mocno ograniczone.

W SP im. Osadników Ziemi Mirskiej zdecydowana większość pracowników przystąpiła do strajku. Szkoła prowadzi wyłącznie działalność opiekuńczą w bardzo ograniczonym zakresie.

Egzaminy ósmoklasistów odbędą się najprawdopodobniej bez zakłóceń.

W ZSL-G za strajkiem w referendum opowiedziało się 85,2% pracowników szkoły. Szkoła prowadzi działalność w ograniczonym zakresie.

Dyrekcja zakłada, że egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

W SP im. św. Floriana w Rębiszowie strajk również trwa. W tej chwili jeszcze nie wiadomo, czy egzaminy ósmoklasistów się odbędą choć dyrekcja podjęła starania by odbyły się bez zakłóceń.

W SP w Giebułtowie nauczyciele też nie odstąpili od strajku. Dyrekcja dokłada starań by w placówce egzaminy ósmoklasistów odbyły się bez zakłóceń.

W SP w Krobicy nauczyciele w dalszym ciągu strajkują. Z posiadanych informacji wynika, że egzamin dla uczniów klasy ósmej odbędzie się.INFORMACJA O ZEBRANYCH ANKIETACH
DOTYCZĄCYCH WYBORU NAZWY ULICY


Dziękuję mieszkańcom gminy Mirsk za bardzo dużą aktywność w temacie wyboru nazwy ulicy.

Do dnia 31. 03. 2019 r. przyjmowaliśmy ankiety, w których dokonywali Państwo wyboru nazwy ulicy położonej w mieście Mirsk w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 532/1 oraz cz. 548 obręb Mirsk 2. Łącznie zostało złożonych 213 ankiet. Mieszkańcy większością głosów, bo aż 166 zaproponowali nazwę ulicy Osiedle Izerska Polana, 26 głosów oddano na proponowaną nazwę ulicy im. Jerzego Wójcika, 13 głosów na ks. Tadeusza Jordanka, 3 na Izerska, 2 na Sudecka i po 1 głosie na Osiedlowa, Szmaragdowa, Mgielna.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.), a także wznoszenia pomników; należy do właściwości rady gminy.

Wobec powyższego projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy położonej w mieście Mirsk w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 532/1 oraz cz. 548 obręb Mirsk 2 zostanie przedstawiony na najbliższą sesję Rady Miejskiej Gminy Mirsk.


                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                       /-/ Andrzej Jasiński
INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że procedura wydania dowodów osobistych może ulec wydłużeniu i przekroczy ustawowy termin 30 dni z przyczyn niezależnych od organu przyjmującego wniosek o wydanie dowodu osobistego. Sytuacja spowodowana jest opóźnieniem produkcji dowodów osobistych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
                                                                        /-/ Andrzej JasińskiHarmonogram odbioru odpadów komulnalnych
w okresie kwiecień - czerwiec 2019

HarmonogramInformacja Wojewody Dolnośląskiego
kierowana do właścicieli gruntów i innych nieruchomości

InformacjaWyniki wyborów na Sołtysa i członków Rad Sołeckich w Gminie Mirsk

InformacjaObwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 lutego 2019 r.
o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.Obwieszczenie


Strona Państwowej Komisji Wyborczej
Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska dla województwa dolnośląskiego, którego integralna część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych

Informacja

ANKIETA DOTYCZĄCA WYBORU NAZWY ULICY

Do dnia 15 lutego 2019 r. zbieraliśmy propozycje w sprawie nadania nazwy ulicy położnej w mieście Mirsk w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 532/1 oraz cz. 548 obręb Mirsk 2.

Poniżej zamieszczamy ankietę i zachęcamy do oddania głosu poprzez postawienie znaku „X” na wybraną propozycję w kolumnie WYBÓR. Ankiety z oddanym głosem proszę złożyć do dnia 31 marca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk.  

Ankieta w formacie pdf do pobrania tutaj.
IZERSKI SZLAK CIETRZEWIA OTWARTY !

 

Już kolejny raz dzięki zaangażowaniu Gminy Mirsk i Gminy Świeradów-Zdrój udało się uzgodnić warunki współpracy i otworzyć Izerski Szlak Cietrzewia dla biegaczy narciarskich. Trasa podobnie, jak w latach poprzednich biegnie przez Przełęcz Łącznik Drogą Telefoniczną do Polany Izerskiej, następnie w stronę Chatki Górzystów. Terminy zakładania śladu będą publikowane w zakladce Turystyka. Projekt jest finansowany przez Gminę Świeradów-Zdrój oraz przez Gminę Mirsk.


Zapraszamy.

  
 Okresowa roczna ocena jakości wody z wodociągów sieciowych
w gminie Mirsk za 2018 rok przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lwówku Śląskim

OcenaZarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 12.02.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa
i ochrony ludności.

Zarządzenie
  WIZYTA W BRUKSELI

6 lutego bieżącego roku uczestniczyłem w wyjeździe delegacji samorządowców w Brukseli. Wyjazd był związany z działaniami samorządów z południowej części województwa dolnośląskiego, którzy podpisali porozumienie pn. „Sudety 2030”. W ramach tego porozumienia deklarację współpracy podpisało 107 samorządów byłego województwa jeleniogórskiego i wałbrzyskiego. Celem tego działania jest zwrócenie uwagi na nierównomierny rozwój naszego województwa: bardzo dobrze rozwijająca się północ i umiarkowany rozwój południa. Wizyta w Europarlamencie była podyktowana faktem, iż województwo dolnośląskie osiągnęło dochody w wysokości 76 % średniej unijnej PKB i tym samym jest traktowane jako region dobrze się rozwijający, a tym samym może uzyskać mniejsze wsparcie finansowe niż dotychczas. Natomiast prawda jest taka, że  nie rozwija się ono równomiernie. Region południowy jest słabiej rozwinięty i tym samym potrzebne jest dla niego większe wsparcie.


Całość relacji z wizyty i galeria tutaj.
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK
W SPRAWIE WPROWADZENIA NAZEWNICTWA NOWEJ ULICY
W MIEŚCIE MIRSK


Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że w związku z wnioskiem Rady Miejskiej Gminy Mirsk do dnia 15 lutego 2019 r. każdy mieszkaniec gminy Mirsk może składać pisemnie propozycje w sprawie nadania nazwy nowej ulicy położnej w mieście Mirsk w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 532/1 oraz cz. 548 obręb Mirsk 2. Nowo utworzona ulica będzie od ul. Zielonej za cmentarzem komunalnym w Mirsku (zgodnie z załącznikiem graficznym).

Proponowana nazwa ulicy:
1. Nie może stanowić powtórzenia nazw już istniejących.

2. Nie może być podobna do nazw już istniejących.

3. Nie może zawierać elementów o ujemnym znaczeniu, w tym elementów wulgarnych, ośmieszających lub poniżających.

4. Nie może naruszać uczuć religijnych oraz zawierać elementów o zabarwieniu dyskryminującym.

Propozycje należy składać pocztą e-mail (na adres: gmina@mirsk.pl), e-PUAPEM /s0eka1s21o/SkrytkaESP lub pisemnie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk ze wskazaniem wnioskodawcy oraz krótkim uzasadnieniem.


                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                       /-/ Andrzej JasińskiWnioski o zwrot podatku akcyzowego


W związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk udostępnia obowiązujący wzór wniosku oraz informacje odnośnie przysługujących limitów zwrotu w 2019 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

- w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego
Harmonogram odbioru odpadów komulnalnych
w okresie luty - marzec 2019


Harmonogram
 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk
w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności  

W związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy z mocy prawa w prawo własności tych gruntów.

Całość informacji tutaj.
JASEŁKA W RĘBISZOWIE


Tradycją rębiszowskiej szkoły są coroczne jasełka przygotowywane przez uczniów pod opieką nauczycieli przy wielkim zaangażowaniu rodziców i sympatyków placówki. Nie inaczej było w tym roku: 19 grudnia 2018 r. o godzinie 17.00, w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się: dyrektor Violetta Segedyn, nauczyciele, uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej im. św. Floriana, rodzice oraz zaproszeni goście. Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. O dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zaś zdolni aktorzy i wokaliści. Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa szukających miejsca do schronienia na noc, którzy po bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali się przenocować w stajni. Jednak to do nich i małego Jezuska przybyli tak honorowi goście jak trzej mędrcy i złożyli dzieciątku pokłon. Całość przedstawienia to nie tylko scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci oraz aniołów, ale też historia o codziennym przeżywaniu świąt, przygotowaniach i tradycji. Całość przeplatana była kolędami i pastorałkami. Tańczące w świecących sukniach tancerki sprawiły, że poczuliśmy magię tych najpiękniejszych w roku świąt.

Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, nauczycieli i rodziców opłaciło się, gdyż przedstawienie wywarło duże wrażenie i poruszenie. Na zakończenie zgromadzeni goście wysłuchali świątecznych życzeń pani dyrektor Violetty Segedyn oraz Sekretarza Miasta i Gminy Mirsk Jana Zaliwskiego. Po tradycyjnym połamaniu się opłatkiem i spróbowaniu potraw z suto nakrytych stołów z potrawami bożonarodzeniowymi,  w świątecznych nastrojach opuściliśmy gościnne progi szkoły.

galeria
V JARMARK BOŻONARODZENIOWY


16 grudnia br. mirski rynek rozbłysł tysiącami choinkowych lampek i zapachniał świerkowymi gałązkami i bożonarodzeniowymi specjałami. Na stoiskach jarmarkowych, od godz. 15.00 można było kupić stroiki, ozdoby świąteczne, bombki oraz różnego rodzaju smakołyki: ciasta, pierogi, krokiety, placki, wędliny… Można było wziąć tez udział w loterii.

Ze sceny rozbrzmiewały kolędy i jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Osadników Ziemi Mirskiej w Mirsku, Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Rębiszowie, chóru: Jubilatio” z Mirska, Izerskich Bogdanek z Mirska, Chabrów z Kwieciszowic, Podgórzan z Kamienia i Mroczkowic, Kwisowian z Giebułtowa.

Na parkingu obok ratusza można było zaopatrzyć się w piękną, żywą choinkę przywieziona prosto z lasu przez Nadleśnictwo Świeradów. Wszyscy, którym zimno mocno dało się we znaki mogli zjeść gorącą darmową grochówkę ufundowana przez Gminę Mirsk.


galeriaZarządzenie nr 157/2018 z Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 17.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.


Zarządzenie
 
 ARiMR zarejestruje Koła Gospodyń Wiejskich -
Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacj Rolnictwa

Pismo

InformacjaAnkieta jakości doradztwa pomocy świadczonej przez
LGD Partnerstwo Izerskie


Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie zaprasza do udziału w badaniu satysfakcji  wnioskodawców dotyczącym jakości pomocy świadczonej przez LGD Partnerstwo Izerskie na wszystkich etapach realizacji projektów w okresie 2016-2018.

Prosimy Wnioskodawców oraz  osoby, które korzystały z doradztwa w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie o wypełnienie ankiety.

Badanie realizowane jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zgodnie z Planem Komunikacji na rok 2018.

Link do ankiety:
https://goo.gl/forms/YekS0irkIHcj3Hj23


Ankieta
UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE !


Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Lwóweckiego do kontaktu  z Wydziałem Promocji w Starostwie Powiatowym we Lwówku Śląskim. Jesteśmy na etapie tworzenia aktualnej bazy stowarzyszeń, fundacji, zrzeszeń oraz wszelkich inicjatyw społecznych, która stanie się podstawą do tworzenia wizytówek internetowych promujących ich działalność.

Wszelkie informacje prosimy kierować pod adres e-mail: a.wolska@powiatlwowecki.pl .

Szczególnie zapraszamy te organizacje, które mogą otrzymać 1% podatku – chcemy wesprzeć Wasze działania.

INFORMACJA NA TEMAT WYSTĘPOWANIA WILKA NA TERENIE GMINY MIRSK
I OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCI


Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk w załączeniu przekazuje informację, jaką do tut. Urzędu przekazali myśliwi Koła Łowieckiego ,,Wieniec'' w Świeradowie-Zdroju:

„Jako myśliwi Koła Łowieckiego „Wieniec” w Świeradowie-Zdroju chcielibyśmy poinformować lokalną społeczność za Waszym pośrednictwem o potwierdzonych przypadkach obecności wilków na terenach dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich nr 234 i 235. Wilki były widywane między innymi w okolicach następujących miejscowości: Świeradów-Zdrój, Mirsk, Leśna, Rębiszów, Wolimierz, Pobiedna, Giebułtów, Świecie, Złotniki, Młyńsko, Gajówka.

Kilkukrotnie wilki były obserwowane przez myśliwych jak również były znajdowane ich tropy oraz resztki zjedzonych zwierząt. Pomimo wszystkich zapewnień pseudo-ekologów o tym, że wilk boi się człowieka uważamy, że zachowanie szczególnej ostrożności przez mieszkańców jest jak najbardziej wskazane. Odpowiednie zabezpieczenie zwierząt hodowlanych pozwoli, przynajmniej teoretycznie, na uniknięcie strat w inwentarzu. Nie trzeba chyba wspominać o zachowaniu ostrożności przez osoby przebywające na terenach polnych i leśnych w obrębie w/w miejscowości. Obserwowane wilki nie wykazywały nadmiernego strachu przed ludźmi. Wilk jako drapieżnik szczytowy, nie ma naturalnych wrogów i każdą żywą istotę może potraktować jako potencjalną zdobycz. Prosimy o przekazanie tej informacji dla mieszkańców Waszych gmin.”W uzupełnieniu do tej informacji stanowisko w sprawie obecności wilków na naszym terenie zajęło również Nadleśnictwo Świeradów-Zdrój: Katarzyna Męcina - Specjalista ds. LKP i Edukacji Leśnej:

„Po raz pierwszy o powrocie wilka na nasze tereny słyszeliśmy kilka lat temu. Były tropy, ślady oraz relacje świadków. Na początku tego roku jedna z naszych fotopułapek zrobiła wyraźne zdjęcie wilka przechodzącego po leśnej drodze w leśnictwie Niedźwiedzia Góra. Dziś już wiemy, że na terenie Nadleśnictwa Świeradów żyje kilka osobników tego gatunku.

Pojawienie się wilków w Górach Izerskich oraz na Pogórzu Izerskim oznacza, że współcześnie prowadzona gospodarka leśna przywraca naturalność lasu, zwiększa się bioróżnorodność terenów leśnych, stwarzając bezpieczne warunki bytowania dla dużych drapieżników.

Obecność wilków wywiera duży wpływ na zwierzynę leśną: jelenie, sarny i dziki, które stały się bardziej czujne. W miejscach odwiedzanych przez wilki zwierzyna tworzy większe grupy oraz krócej  śpi. Gdyby wilk nie miał odpowiedniej bazy żerowej po prostu, by go tu nie było, w ciągu doby jeden osobnik zjada około 5 kilogramów mięsa.

Grupy rodzinne wilków zajmują areały nawet ponad 100 km2, w ciągu doby potrafią przejść  do 20 km.

Warto pamiętać, że wilki starają się nie krzyżować swoich dróg z drogami człowieka i nie odczuwają potrzeby spotkania. Podczas leśnego spaceru bardziej prawdopodobne jest, że ludzie są obserwowani przez wilka niż to, że będą mieli szansę zobaczyć tego mieszkańca lasu, są płochliwe i unikają kontaktu z człowiekiem. Jednak należy zachować ostrożność, przede wszystkim przestrzegać zapisów ochrony przyrody, korzystając z wyznaczonych szlaków, a spacerując z psami  należy zawsze trzymać je na smyczy. Należy odpowiednio zabezpieczyć  zwierzęta hodowlane oraz pilnować swoich zwierząt domowym, w szczególności psów, aby nie biegały luzem na terenach leśnych i polnych. Wilk jest zwierzęciem terytorialnym, co oznacza że w pierwszej kolejności eliminuje potencjalną konkurencję.

Warto pamiętać, że wilki od 1998 r. są zwierzętami podlegającymi ochronie gatunkowej. W uzasadnieniu do tej decyzji, podkreślono pozytywną rolę drapieżników w utrzymaniu równowagi ekologicznej w lasach. W ciągu 20 lat ich populacja znacznie wzrosła, co przyczynia się do ich powrotu na tereny, na których wcześniej występowały.”


Ww. artykuł dostępny jest również na stronie Nadleśnictwa Świeradów - artykuł:

 Zarządzenie nr 13/2018 Dyrektora Zakładu Gospdoarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Mirsku z dnia 21.11.2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników ZGKiM w Mirsku i ustalenia terminu jego odpracowania

Zarządzenie ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W tym roku Święto Odzyskania Niepodległości obchodziliśmy szczególnie uroczyście, gdyż 11 listopada 2018 r. minęło 100 lat od momentu gdy Polska, po 123 latach niewoli, pojawiła się znowu na mapach Europy. Obchody tegorocznego święta rozpoczęliśmy o godz. 11.00 mszą świętą w intencji Ojczyzny, po której, w miejscu pamięci, delegacje poszczególnych instytucji wraz z pocztami sztandarowymi złożyły wieńce i kwiaty. W samo południe, wszyscy zgromadzeni pod Krzyżem Pamięci, odśpiewali uroczyście hymn państwowy.

 
Pełna relacja oraz galeria tutaj.Informacja Nadleśnictwa Szklarska Poręba
o okresowym zakazie wstępu do lasu obowiązującym
od dnia 30 października 2018 r.

Informacja

 Zarządzenie Nr 134/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 22.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.


Zarządzenie
PLAC ZABAW I STREFA FITNESS

Okres wyborczy służy wyliczaniu urzędującym władzom co zostało zrobione, co jeszcze jest do zrobienia, czego oczekują ludzie. Takim oczekiwaniem jest zmodernizowanie placu zabaw przy ul. Bohaterów znad Nysy. Gmina posiada przygotowaną dokumentacje techniczną niezbędną do zagospodarowania tego placu. Jak zawsze do realizacji potrzebne są pieniądze. Najłatwiej wydaje się te, które są w naszej dyspozycji w budżecie. Ja zawsze zmierzam do zdobywania środków ze źródeł zewnętrznych. Dzięki takiemu działaniu zwiększamy swoje możliwości inwestycyjne. Tak jest również z naszym placem zabaw. Dlatego poczekałem na ogłoszenie konkursu na dofinansowanie takich miejsc. Konkurs został ogłoszony przez LGD „Partnerstwo Izerskie” i gmina w partnerstwie ze stowarzyszeniem „3KF - Włókniarz Mirsk” złożyła wniosek o dofinansowanie.

Dlaczego tak? Na plac zabaw można otrzymać dotację w wysokości 300 tys. zł. Tylko, że taką kwotę może otrzymać stowarzyszenie. Sama gmina mogła się starać o dofinansowanie tylko 63,63 % tej sumy. Wartość zaplanowanego przez nas zadania (plac zabaw i strefa fitness z siłownią plenerową) to kwota 560 tys. zł. Porozumieliśmy się z klubem sportowym i to on będzie realizował to zadanie, oczywiście przy pomocy pracowników urzędu. Poza środkami europejskimi z konkursu gmina będzie musiała zabezpieczyć kwotę ok. 260 tys. zł (ile dokładnie okaże się po rozstrzygnięciu przetargów).

Niecierpliwych chciałbym uspokoić i prosić o wyrozumiałość. Wniosek został złożony i gdy konkurs zostanie rozstrzygnięty, stowarzyszenie dostanie zaproszenie do podpisania umowy i otrzyma środki. Myślę, że nie wcześniej jak w drugim kwartale przyszłego roku mogą rozpocząć się procedury przetargowe. Po nich roboty ruszą pełną parą. Do tego czasu zapraszam zainteresowanych na plac zabaw do przedszkola i szkoły. Wbrew temu co mówią niezorientowani w temacie, są one dostępne dla każdego, kto chce z nich skorzystać. W przedszkolu plac nie jest zamykany, a w szkole dopiero o godz. 21.00. Oczywiście w godzinach pracy przedszkola i szkoły korzystają z nich również przedszkolaki i uczniowie. Mam nadzieję, że oczekujący placu zabaw i strefy fitness nie będą zawiedzeni.

Dla zainteresowanych przedstawiamy na poniższych grafikach rozmieszczenie urządzeń w terenie.                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
                                                                      /-/ Andrzej JasińśkiZestawienie małej architektury

 DOŻYNKI GMINNE W GRUDZY

Tegoroczne dożynki gminne odbyły się 22 września w Grudzy. Rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym p.w. Najświętszej Marii Panny. Rolnicy, sadownicy, hodowcy, pszczelarze władze i mieszkańcy Gminy Mirsk dziękowali za plony, które pomimo bardzo trudnego, upalnego i suchego lata udało się zebrać. Po niej, w korowodzie dożynkowym udaliśmy się na boisko, gdzie zaplanowane zostały inne atrakcje. Ceremoniał  dożynkowy, tradycyjnie, rozpoczął Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński witając wszystkich przybyłych na uroczystość i życząc udanej zabawy. Po nim zabrała głos sołtys Grudzy Danuta Zatchiej-Flig – gospodyni tegorocznych obchodów. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, na ręce burmistrza przekazał podziękowania i wyrazy uznania za dotychczasową, owocną współpracę, która zaowocowała wieloma inwestycjami  w oparciu o środki zewnętrzne.

 

Całość relacji i galeria tutaj.
 
 „RAZEM I DLA SIEBIE W EUROREGIONIE NYSA”


W ramach tytułowego projektu Gmina Mirsk podjęła współpracę z niemieckim Stowarzyszeniem Chrześcijańsko-Socjalnym z Saksonii, które wraz z Orkiestrą Dętą uczestniczyło w naszej XX Izerskiej Gali (22-23.07.br). 16 września, na zaproszenie saksońskiego Stowarzyszenia, do Coswig k. Drezna udała się delegacja naszej gminy, której przewodniczył burmistrz Andrzej Jasiński z małżonką. Wraz ze Stowarzyszeniem LGD Partnerstwo Izerskie i zespołem Podgórzanie wzięliśmy udział w XXI Krajowych Dożynkach Saksońskich.

Całość relacji oraz galeria tutaj.ŚWIĘTOWANIE W DUBIE

W sobotę, 15 września, uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mirsku biorący udział w projekcie „Czesko – polskie dni radości z odzyskania niepodległości”  (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001493) wraz z opiekunami, dyrektorem szkoły i członkami zespołu projektowego, o godz. 7.00 wyruszyli do Duby. Na godz. 13.00 zostały zaplanowane wspólne z czeskimi dziećmi występy teatralne, taniec i śpiew. Wcześniej trzeba było wszystko przećwiczyć. Na miejscu byliśmy tuż po godz. 9.00 i z pełnym zaangażowaniem zabraliśmy się do pracy. Po godz. 12.00 skończyliśmy próby i udaliśmy się na zasłużony poczęstunek. Po nim, szybkie przebieranie się w stroje i na scenę. Jako pierwsi wystąpili młodzi aktorzy. W przedstawieniu wyreżyserowanym przez Czechów mogliśmy zobaczyć drogę od niepodległości do dnia dzisiejszego. Zaprezentowane scenki odnosiły się do roku: 1918, 1939, 1948, 1991/1992, 2004. Barwne, wzruszające, przepięknie odegrane teatralne małe arcydzieło – tak w skrócie można określić to, co widzieliśmy na scenie. Po nim, polsko czeska grupa zaśpiewała „Kadrówkę” i „Dajanę”, a kolejna - żwawo i z uśmiechem na ustach zatańczyła czeską polkę.

Całość relacji oraz galeria tutaj.


 


I PO KOLEI

 Niestety, już dzisiaj, musimy sobie uświadomić, że plany związane z odtworzeniem linii kolejowej Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów –Zdrój trzeba odłożyć przynajmniej do 2023 roku, a może nawet  jeszcze dalej.

Od kilku lat, samorządy Gryfowa, Mirska i Świeradowa zabiegały o uruchomienie linii kolejowej łączącej wszystkie te gminy. Zainteresowanie  trzech samorządów było duże. Podejmowaliśmy wiele rozmów i działań zmierzających do uruchomienia tej linii. Rozmowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego dały wymierny efekt w postaci podpisania listu intencyjnego, w którym marszałek zobowiązuje się do realizacji tego zamierzenia wspólnie z samorządami. Udało się również uzyskać zgodę PKP na przekazanie gruntów kolejowych dla gmin. Prowadzone były prace geodezyjne na potrzebę przekazywania działek. Z samorządem województwa dolnośląskiego uzgodniliśmy możliwość realizacji tego zadania ze środków europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wszystkie gminy zadeklarowały chęć wsparcia Urzędu Marszałkowskiego kwotą 3 mln zł jako wkład własny, a przypomnę, że wartość odtworzenia linii to 25 mln zł. Oczekiwaliśmy na przekazanie działek kolejowych gminom. Prace geodezyjne zbliżały się do zakończenia. I wydawało się, że jeśli nie w roku bieżącym to na początku roku 2019, działki kolejowe staną się własnością samorządów. Wtedy planowaliśmy je przekazać w formie umowy użyczenia dla Województwa Dolnośląskiego i oczekiwać na realizację projektu. Tymczasem, 28 sierpnia br., do Urzędu Miasta i Gminy Mirsk wpłynęło pismo od  PKP S.A. informujące, iż linie kolejowe nr 317 i 336 nie mogą zostać przekazane, gdyż zostały objęte uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku” Wykonawcą tego programu jest minister właściwy ds. transportu. W związku z tym w okresie obowiązywania programu nie ma możliwości przekazania tych działek, a co za tym idzie, dalszych działań zmierzających do  odtworzenia linii kolejowej. W ten sposób można stwierdzić, że w następnej kadencji samorządów gminnych o kolei będziemy mogli rozmawiać tylko w kontekście znikających torów i degradacji dworców.


                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk


                                                                          /-/ Andrzej Jasiński

 


 


 XX IZERSKA GALA JUŻ ZA NAMI

Po raz dwudziesty, w dniach 21-22 lipca br., na mirskim stadionie, odbyła się  Izerska Gala, na której można było zakupić lokalne rękodzieło, spróbować tradycyjnych potraw i posłuchać różnorodnej muzyki oraz zobaczyć zaproszone gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

Pierwszy dzień upłynął pod hasłem „Izerskie klimaty – Izerskie bogactwa”. Można było je poczuć, zobaczyć i spróbować, dzięki Festiwalowi Smaków i Rękodzieła, który jak co roku odbył się w formie jarmarku produktów lokalnych. I jak co roku, perfekcyjnie przygotowany został przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Izerskie”, które jest współorganizatorem imprezy.

Całość artykułu i galeria tutaj.

 

 

                                                                      


Informacja Ministerstwa Cyfryzacji

o możliwości zarajestrowania narodzin dziecka online


Ulotka informacyjna

Komunikat

 


 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia inwestycji  rozwojowych dla przedsiębiorców w kontekście aktualnych konkursów dla Działania 1.5.A, 1.5.B oraz wsparcie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach w formie instrumentów zwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego  WD 2014-2020.


Pełna treść informacji

 Komunikat Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku w sprawie realizacji świadczenia „Dobry Start”(300+),  świadczenia 500+, funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.


Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku dla każdego uczącego się w szkole do 20 roku życia. Dla dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole do 24 roku życia. Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek w MGOPS dział świadczeń 500+. Wniosek od 1 lipca można składać wyłącznie online poprzez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz poprzez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia również drogą tradycyjną (papierową). Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada 2018 r. W przypadku wniosku złożonego w lipcu i sierpniu rodzina otrzyma wyprawkę do 30 września br. W przypadku złożenia wniosku w kolejnych miesiącach wypłata nastąpi maksymalnie 2 miesiące od daty złożenia wniosku. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje wszystkim uczniom bez względu na dochód rodziny. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania.

Świadczenie nie przysługuje dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz realizujących tzw. „zerówkę”.

W okresie zasiłkowym od 01.08.2018r do 30.11.2018r biura świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczenia dobry start dla interesantów czynne będą:


Poniedziałek:    7:30 – 15:30
Wtorek-piątek:  7:30 – 12:00

Dodatkowe informacje pod nr telefonów:
Świadczenia rodzinne                               75 64 13 162
Fundusz alimentacyjny                             75 64 13 163
Świadczenia wychowawcze i dobry start    75 64 70 461
Sekretariat                                               75 64 13 160

Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku o nowych stawkach cen i opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Mirsk
na lata 2018-2021 obowiązujących od dnia 8 czerwca 2018 r.
do dnia 7 czerwca 2021 r.


OgłoszenieCZY ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA ZOSTANIE PATRONKĄ GMINY MIRSK ?Dnia 9 kwietnia br., z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk oraz Rady Miejskiej Gminy Mirsk  wpłynęło pismo następującej treści:

„Żywy Różaniec przy Parafii p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Mirsku występuje z inicjatywą, aby w stulecie odzyskania niepodległości Państwa Polskiego (11.11.2018 r.) naszą małą ojczyznę, gminę, miasto i wszystkie wsie stanowiące wspólnotę administracyjną i terytorialną polecić i oddać pod opiekę św. Faustyny Kowalskiej, przyjmując ją jako patronkę naszego miasta i gminy Mirsk.

Uzasadnienie: Setna rocznica odzyskania niepodległości, po 123 latach wymazania Polski z mapy świata jest niepowtarzalną okazją, a zarazem zadaniem dla współczesnego pokolenia, aby dziękować Panu Bogu za pełny dar wolności i niepodległości i robić wszystko, co jest w naszej mocy, aby tą wolność zachować i umocnić. Wolność nie jest dana na zawsze, czego nasz naród szczególnie doświadcza. Nawet w tym stuleciu pełną wolnością mogliśmy się cieszyć dokładnie 50 lat, a drugie 50 lat byliśmy zniewoleni największymi totalitarnymi ideologiami, systemami XX wieku jakie światu, a szczególnie Europie zgotowali nasi najbliżsi sąsiedzi - hitlerowskie Niemcy i komunistyczna Rosja.

Całość artykułu tutaj.

 


 

Informacja na temat projektu, pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje"

   


Informacja

Ulotka informacyjna 1

Ulotka informacyjna 2

 


 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze informuje, że od 7 maja do 22 czerwca 2018 roku trwa nabór wniosków o
dofinansowanie  z Programu Interreg Europa. 

 

Informacje

Podręcznik programu


 MISTRZ Dolnego Śląska

MISTRZ Dolnego Śląska w piłce ręcznej sezonu 2017/2018 w kategorii dziewczynek - MKS "PH Sawczak-Włókniarz" Mirsk!!!

Wygrane mecze 10:3 (4:2) z UKS EUCO Dziewiątka Legnica oraz 6:5 z KPR Kobierzyce dały podopiecznym Joanny Plitt pierwszy w historii klubu tytuł mistrzowski w rozgrywkach ligowych DZPR. Zapewnienie tytułu mistrza w bezpośrednim spotkaniu z zespołem Dziewiątki, klubem będącym wzorem do naśladowania dla takich początkujących graczy jak my, było czymś do tej pory niewyobrażalnym. Włókniareczki zagrały bardzo dobre spotkanie. Kluczem do sukcesu była twarda obrona, umiarkowany spokój w ataku oraz pewność, że z tyłu na bramce ktoś złapie to czego nie uda się zatrzymać wcześniej. Emocje były wielkie, momentami sięgały zenitu, a spotkanie do 23 minuty bardzo zacięte. Gdy w 7 minucie spotkania wynik na tablicy pokazywał 0:0 nawet najwierniejsi kibice nie przewidywali tak pięknego happy end'u z siedmiobramkową przewagą. Wygrana z rówieśniczkami z Legnicy stała się faktem, a tytuł mistrza po raz pierwszy zawitał w Mirsku. Nie znamy jeszcze wyników z drugiego turnieju w Świebodzicach jednak na 99% Gabrysia Leśniańska została królową strzelczyń sezonu 2017/2018. (potwierdzę to w miarę napływu informacji ze związku) Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym osobom i instytucjom, które przyczyniły się do takiego rozwoju piłki ręcznej w Mirsku:
- byłej dyrektor SP w Mirsku Elżbiecie Okulowskiej z zastępcami za utworzenie pierwszej klasy sportowej o profilu piłki ręcznej,

- obecnemu dyrektorowi SP w Mirsku Piotrowi Czembrowskiemu z zastępcami za kontynuację w/w dzieła,

- Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk Andrzejowi Jasińskiemu za wsparcie rozwoju piłki ręcznej poprzez szkołę oraz klub sportowy,

- zarządowi klubu MKS "PH Sawczak-Włókniarz" Mirsk za przyjęcie w struktury nowej sekcji oraz wspieranie jej rozwoju. 

- sponsorom klubu oraz naszej drużyny, a w szczególności grupie 3KF (Grupa 3KF), która jako pierwsza uwierzyła w dziewczęta wspierając je nowymi strojami, dresami oraz miłym zakończeniem poprzedniego sezonu,

- trenerkom Ilonie Witkowskiej oraz Joannie Plitt oraz prowadzonej przez nie drużynie od młodziczek z sezonu 2015/2016 aż do juniorek młodszych 2017/2018. Bez tej pionierskiej drużyny, która wykonała wielką pracę nie byłoby dzisiejszego sukcesu. To dzięki nim nabraliśmy doświadczenia, mogliśmy tworzyć system kształcenia, uczyć się na wspólnych błędach oraz rozwijać pierwsze małe talenty. To właśnie one stały się wzorem do naśladowania dla młodszego pokolenia mirskich piłkarek ręcznych,

- Zarządowi Powiatu Lwóweckiego oraz Ministerstwu Sportu i Turystyki za wsparcie finansowe w ramach programów wspierających rozwój sportu,

- rodzicom zawodniczek za pomoc w organizacji turniejów oraz wspaniały doping niezależnie od miejsca rozgrywania spotkań,

- naczelnemu fotografowi naszej gminy Grzegorzowi Honckowi za profesjonalne uwiecznianie poczynań mirskich piłkarek ręcznych.

I tym optymistycznym akcentem kończymy sezon 2017/2018 mając nadzieję, że w nowym, nadchodzącym uda się wprowadzić parę zmian aby w dalszym ciągu i jeszcze lepiej rozwijać piłkę ręczną w Mirsku.

Darek Plitt

Wiadomość z ostatniej chwili!!! Po otrzymaniu wyników z turnieju w Świebodzicach możemy oficjalnie ogłosić, że Gabrysia Leśniańska wygrała klasyfikację strzelców w sezonie 2017/2018 zdobywając 45 bramek. Na 4. miejscu uplasowała się Ola Chmielewska z dorobkiem 33 bramek, a na 8. pozycję wskoczyła Weronika Poznańska z 18 golami na koncie.


G R A T U L U J E M Y !!!

Zdjęcia: Grzegorz Honcek 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok na półmetku


Został niespełna miesiąc na złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. ARiMR apeluje, by nie czekać z przesłaniem deklaracji do ostatniego dnia naboru.

Od tego roku rolnicy składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus na stronie internetowej https://ewniosek.arimr.gov.pl.

Rolnicy mają na to czas do 15 maja br. Rolnicy, którzy złożą wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca br., będą mieli obniżone należne im płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 1 czerwca br.

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu przygotowanych dla wnioskodawców we wszystkich biurach powiatowych Agencji w całym kraju. Biuro Powiatowe ARiMR w Lwówku Śląskim zs. w Uboczu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Rolnicy, którzy nie radzą sobie z wypełnieniem e-wniosku o płatności mogą skorzystać z pomocy ekspertów z ośrodków doradztwa rolniczego.

W powiecie lwóweckim, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego DODR ma swoje biura:

- w Lwówku Śląskim al. Wojska Polskiego 25c (budynek Urzędu Gminy i Miasta);
- w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1 (budynek Urzędu Gminy i Miasta);
- w Lubomierzu Plac Wolności 1 (budynek Urzędu Gminy i Miasta);
- w Mirsku Plac Wolności 40 (budynek Urzędu Gminy i Miasta);
- we Wleniu ul. Chopina 2 (budynek Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki).Szacowanie szkód łowieckich po 1 kwietnia 2018 r.


Burmistrz Mista i Gminy Mirsk informuje, że 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 651), która zmieniła m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.


Od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

Zgodnie z wytycznymi  ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk, pokój nr 8, telefon. 75 64 70 445, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Mirsk - www.mirsk.pl w zakładce e-Administracja ---> Do pobrania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mirsk - www.bip.mirsk.pl w zakładce Dokumenty i pliki do pobrania-2.
Informacja na temat gazyfikacji Mirska

Informujemy, że w latach 2018-2019 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  planuje II i III etap gazyfikacji Mirska. Planowane trasy przebiegu sieci gazowej obejmują ulice:

- plac Wolności przez ul. Mickiewicza, Zdrojową do Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku – 2018 rok,

- plac Wolności przez ul. Betleja do Przedszkola Publicznego w Mirsku – 2018 rok,

- plac Wolności przez ul. Mickiewicza do SP ZOZ Gminy Mirsk – 2019 rok,

- plac Wolności przez ul. Betleja, Bohaterów znad Nysy do Posterunku Policji w Mirsku – 2019 rok. 


Zainteresowani mieszkańcy Mirska planujący podłączenie się do budowanej sieci gazowej wszelkie informacje mogą uzyskać u podanych niżej pracowników PSG  sp. z o.o. Gazownia w Zgorzelcu:


Jarosław AUGUSTYN - tel. 75 7722425, e-mail: jaroslaw.augustyn@psgaz.pl

Jerzy KLIMKOWICZ   - tel. 75 7722503, e-mail: jerzy.klimkowicz@psgaz.pl

Tomasz BAŚKIEWICZ- tel. 75 7722463, e-mail: tomasz.baskiewicz@psgaz.pl

Druki do pobrania:

1. Wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej.

2. Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m /h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m /h.

3. Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów: grupy przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupa II, których urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i którzy będą odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości większej niż 10 m /h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach większych niż 25 m /h
. 

Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 15.02.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa
i ochrony ludności.


Zarządzenie 


 

STOSOWANIE DOBRYCH PRAKTYK

Szóste, ostatnie już spotkanie, w ramach projektu „Nie musi to być nuda, jak się połączy Mirsk i Duba - stosowanie dobrych praktyk w zarządzaniu gminami” odbyło się w Mirsku. Nasi goście przyjechali w czwartek 7 grudnia br. i po przywitaniu oraz śniadaniu udaliśmy się do sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk na prezentację na temat inwestycji realizowanych przy pomocy środków unijnych w latach 2007-2013. Podczas omawiania kolejnych projektów rozmawialiśmy na temat strategii rozwoju gmin,  możliwości budżetowych, planów rozwojowych i praktycznych rozwiązań w celu jak najlepszego zarządzania finansami. Ponieważ nasi czescy partnerzy odwiedzili nas w okresie przedświątecznym w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych, z pomocą nauczycieli i uczniów  przygotowaliśmy warsztaty pieczenia  i dekorowania pierników oraz zdobienia bombek metodą decoupage. Nie obyło się bez podjadania dlatego ci, którzy nie chcieli by cokolwiek weszło w boczki mogli poćwiczyć aerobik z p. A. Cichoń. Potem obiad, przejazd do miejsca zakwaterowania i krótki odpoczynek przed nocnym zwiedzaniem Geoparku.


Pełna treść relacji wraz z galerią tutaj.

 
     
 

 

"Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń, w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II"

Trwają prace prowadzone w ramach projektu "Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń, w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II". Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa nr 2 "Technologie informacyjno-komunikacyjne", działanie nr 2.1. "E-usługi publiczne", poddziałania nr 2.1.3. "E-usługi publiczne- ZIT AJ".

W miesiącu wrześniu zakończyła się dostawa sprzętu niezbędnego do wdrożenia nowych usług świadczonych z wykorzystaniem systemu informatycznego czyli tzw. e-usług. Do Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń trafiły między innymi nowe serwery, komputery i urządzenia wielofunkcyjne. Sprzęt i oprogramowanie dostarcza wybrana w drodze przetargu firma Sputnik Software sp. z o.o.. Zakończenie wszystkich ujętych w projekcie działań zaplanowano na koniec kwietnia 2018 roku, ale niektóre usługi będą dostępne wcześniej.


 


 

KOLEJNA WIZYTA U CZESKIEGO PARTNERA

W piątek, 27 października br. grupa pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, radnych i sołtysów, w ramach projektu o współpracy „Nie musi to być nuda jak się połączy Mirsk i Duba – stosowanie dobrych praktyk w zarządzaniu gminami”, po raz kolejny, odwiedziła czeskie miasto Duba. Tematem tego spotkania był monitoring potrzeb oraz komunikacja z odległymi częściami miasta. Z prezentacji omówionej przez starościnę p. Zdenkę Sepsovą dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat podobieństw i różnic w zarządzaniu gminami. Później, w części praktycznej odwiedziliśmy kilka miejscowości, którymi miasto Duba zarządza. Są to głównie miejscowości turystyczne, w których stałych mieszkańców jest niewielu. Większość ludzi zamieszkuje je w miesiącach wiosennych i letnich. Odwiedziliśmy też kilka kościołów i kaplic, a z opowieści księdza Mordacika wiemy, że tylko 10% Czechów jest katolikami i głównie zamieszkują Morawy. W okolicy Duby kościoły i kaplice są rzadko odwiedzane przez wiernych, głównie w Święta Bożego Narodzenia.

Krótki, z powodu niesprzyjającej pogody, spacer upewnił nas w przekonaniu, że okolice miejscowości są niezwykle atrakcyjne turystycznie, warte odwiedzania i bliższego poznania, do czego gorąco zachęcam. To tylko dwie godziny podróży. 

Galeria
KOLEJNE UNIJNE ŚRODKI TRAFIĄ DO GMINY MIRSK


Miło nam poinformować mieszkańców Gminy Mirsk, iż kolejny, złożony w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ Nr naboru RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16), projekt  został  zakwalifikowany do dofinansowania.

Jest to projekt pn. „Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków  mieszkalnych w Gminie Mirsk”. 

Całkowita wartość projektu: 2.129.088,11 zł, kwota dofinansowania 1.138 927,90 zł.
 4. SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU

Czwarte spotkanie w ramach projektu „Nie musi to być nuda…” odbyło się 15 września br. w Mirsku. Tematem przewodnim był sposób komunikowania się z odległymi częściami gminy, tj. poszczególnymi sołectwami. Nasi goście zawitali do Mirska o godz. 8.00 i po powitaniu przez burmistrza Andrzeja Jasińskiego udali się na śniadanie, a później do sali posiedzeń, gdzie obejrzeli przygotowaną dla nich prezentację. Dowiedzieli się z niej ile sołectw posiada gmina, ilu mieszkańców mieszka w poszczególnych wsiach, kto pełni w nich władzę uchwałodawczą i wykonawczą, jak sołtys komunikuje się z mieszkańcami i przede wszystkim z jakimi problemami spotyka się na co dzień. Omówiony został fundusz sołecki i Program Odnowa Dolnośląskiej Wsi, bo w ich ramach sołectwa korzystają z określonych środków, czy też mogą pozyskiwać pieniądze z programów rządowych czy unijnych. Nasi goście zapoznali się ze stowarzyszeniami, fundacjami i zespołami folklorystycznymi działającymi w gminie Mirsk. Pytaniom nie było końca, gdyż okazało się, że w Czechach działa to zupełnie inaczej.

Całość relacji wraz z galerią tutaj.Z A W I A D O M I E N I E

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku zawiadamia, że jako administrator cmentarzy komunalnych w Gminie Mirsk rozpoczął procedurę likwidacji grobów nieopłaconych z weryfikacją na dzień 23.08.2017r.

Lista nr 2 po weryfikacji została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i ZGKiM w Mirsku.


Lista grobów nieopłaconych przeznaczonych do likwidacji w/g sektorów i nr kwater z weryfikacją na dzień 23.08.2017 r. -
II ETAP DO 2010 ROKU
CMENTARZ "B" MIRSK
Z A W I A D O M I E N I E

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku zawiadamia, że jako administrator cmentarzy komunalnych w Gminie Mirsk rozpoczął procedurę likwidacji grobów nieopłaconych z weryfikacją na dzień 16.08.2017r.

Lista nr 2 po weryfikacji została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i ZGKiM w Mirsku.

Lista grobów nieopłaconych przeznaczonych do likwidacji w/g sektorów i nr kwater z weryfikacją na dzień 16.08.2017 r. -

II ETAP DO 2010 ROKU
CMENTARZ "A" MIRSKZ A W I A D O M I E N I E

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku zawiadamia, że jako administrator cmentarzy komunalnych w Gminie Mirsk rozpoczął procedurę likwidacji grobów nieopłaconych z weryfikacją na dzień 14.08.2017r.

Lista nr 2 po weryfikacji została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i ZGKiM w Mirsku.


Lista grobów nieopłaconych przeznaczonych do likwidacji w/g sektorów i nr kwater z weryfikacją na dzień 14.08.2017 r. -

CMENTARZ-GIEBUŁTÓW


 

DOBRYCH PRAKTYK CIĄG DALSZY

Kolejne spotkanie w ramach projektu „Nie musi to być nuda jak się połączy Mirsk i Duba. Stosowanie dobrych praktyk w zarządzaniu gminami” odbyło się u naszych czeskich sąsiadów. Do Duby przyjechaliśmy szesnastoosobową grupą 10 lipca br. i po powitaniu wysłuchaliśmy cyklu prezentacji dotyczących zarządzania przedszkolem, szkołą podstawową, zrealizowanych inwestycjach miasta dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Mieliśmy możliwość porównania czeskich i polskich rozwiązań, zadawania pytań, na które otrzymaliśmy szczegółowe odpowiedzi. Pierwsze pisemne wzmianki o miejscowości Duba pochodzą z 1253 roku. Z miejscowości Dubá pochodził znany ród szlachecki Berków z Dubé, który w średniowieczu władał nad rozległymi terytoriami północnych Czech. Jego gród, który stał przy drodze nad budynkiem kina, dziś przypominają jego istnienie już tylko nierówności terenu. W mieście były pierwotnie dwa kościoły, które jednak zanikły bez śladu. Zachował się tylko trzeci - kościół Podwyższenia św. Krzyża. Z zabudowy miejskiej wyróżnia się empirowy ratusz z 1851 roku i barokowe probostwo z 1737 roku. W okolicznych osadach zachował się szereg malowniczych drewnianych chat.  W granicach administracyjnych miasto ma 22 małe, w większości architektonicznie i krajobrazowo atrakcyjne wioski m.in. Lhota, Bukovec, Kokorin, Nedvezi, Draźejov. Tutaj rozpoczyna się bardzo znana i często odwiedzana kraina geograficzna zwana Czeskim Rajem.


Całość relacji tutaj

Galeria

 INFORMACJA

Z dniem 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w związku z czym na terenie całego kraju obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem do pojemnika / worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji. Dotychczasowo obowiązujące pojemniki powinny być odpowiednio oznakowane zgodnie z frakcją odpadów jaka jest w nich gromadzona.  W celu ułatwienia segregacji odpadów Ministerstwo Środowiska przygotowało specjalne grafiki na pojemniki na odpady, które można pobrać ze strony naszesmieci.mos.gov.pl

 

 KOLEJNE SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU

Kolejne spotkanie w projekcie pn. „Nie musi to być nuda jak się połączy Mirsk i Duba – stosowanie  dobrych praktyk w zarządzaniu gminami” odbyło się 19 czerwca br. Zaprosiliśmy gości z Czech do nas, do Gminy Mirsk. Po powitaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Andrzeja Jasińskiego ośmiu przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Dubie, koordynator projektu i tłumaczka zwiedzili mirski ratusz w celu poznania struktury Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz zakresu działań poszczególnych pracowników. Później goście z burmistrzem i biorącymi udział w projekcie mirskimi urzędnikami przejechali do siedziby Nadleśnictwa Świeradów. Tam mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji na temat  gminnych obszarów leśnych, ich ochrony, eksploatacji, szlaków turystycznych na ich terenie i ewentualnej wspólnej ich promocji. Piotr Salawa, pracownik Nadleśnictwa odpowiedział też na wiele zadanych mu pytań oraz uczestniczył w zaplanowanej na ten dzień wycieczce koleją gondolową na Stóg Izerski, a potem pieszo, czerwonym szlakiem, przez Polane Izerską przeszliśmy do rezerwatu przyrody Torfowiska Izerskie. Pogoda dopisała i wszyscy mogliśmy podziwiać piękno Gór Izerskich i cieszyć się wspólnie spędzonym czasem. Długi spacer zakończyliśmy wspólnym posiłkiem, po którym goście odjechali do siebie. Cieszymy się już na kolejne spotkanie, tym razem w Czechach, które, jak każde poprzednie, ma na celu wymianę doświadczeń, wypracowanie podstaw współpracy, głównie w dziedzinach: administracja, rozwój gospodarczy, planowanie przestrzenne, szkolnictwo, turystyka i promocja.


 Galeria
Z A W I A D O M I E N I E

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku zawiadamia że, jako administrator cmentarzy komunalnych w Gminie Mirsk rozpoczął procedurę likwidacji grobów nieopłaconych z weryfikacją na dzień 02.06.2017.

Lista nr 2 po weryfikacji została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i ZGKiM w Mirsku

Lista grobów nieopłaconych przeznaczonych do likwidacji w/g  sektorów i nr kwater z  weryfikacją na dzień 02.06.2017 r.
Z A W I A D O M I E N I E

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku zawiadamia, że jako administrator cmentarzy komunalnych w Gminie Mirsk rozpoczął procedurę  likwidacji grobów nieopłaconych z weryfikacją na dzień 26.05.2017 r.

Lista  nr  2 po weryfikacji została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu i ZGKiM w Mirsku.

Lista grobów nieopłaconych przeznaczonych do likwidacji w/g  sektorów i nr kwater z  weryfikacją na dzień 26.05.2017 r.

 GOSPODARKA MIAST

W piątek 19 maja br., w ramach projektu pn. „Nie musi to być nuda, jak się połączy Mirsk i Duba”, w czeskiej miejscowości Duba odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące działalności gospodarczej miast, współpracy pracowników obu urzędów i wspólnych planów promocyjnych i turystycznych regionów.  Już o 6.00 rano osiem osób – pracowników Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, Nadleśnictwa Świeradów-Zdrój oraz dwóch radnych, busem, wyruszyło do małego, urokliwego miasta partnerskiego Duba. Tam, po lekkim posiłku i zapoznaniu się, wysłuchaliśmy prezentacji na temat gospodarki leśnej, przygotowanej przez pracowników czeskiego urzędu. Zaraz potem dyskutowano i zadawano pytania  oraz porównywano sposoby gospodarowania lasami w Czechach i Polsce. W celu przeniesienia dobrych praktyk omówiliśmy również przygotowane przez czesko-polski zespół projektowy działania podczas realizacji całego projektu.

Całość relacji i galeria tutaj.
Z A W I A D O M I E N I E

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku zawiadamia, że jako administrator cmentarzy komunalnych w Gminie Mirsk rozpoczął procedurę  likwidacji grobów nieopłaconych z weryfikacją na dzień 16.05.2017 r.

Lista  nr  2 po weryfikacji została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu i ZGKiM w Mirsku. 

Lista grobów nieopłaconych przeznaczonych do likwidacji w/g  sektorów i nr kwater z  weryfikacją na dzień 16.05.2017.

 
 

 
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej

  20 mln zł w formie dotacji dla przedsiębiorstw z większościowym udziałem JST na zwiększenie efektywności energetycznej w MŚP na Dolnym Śląsku


Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 30 czerwca  konkurs dla przedsiębiorstw z większościowym udziałem JST. Konkurs na dotacje będzie obejmował trzy rodzaje przedsięwzięć, których głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w MŚP na Dolnym Śląsku. 

Pełna treść informacji tutaj.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE W PASKU –
„Projekty unijne”    
UWAGA !!! JUŻ DZIAŁA… PIERWSZA W POLSCE !!!

Jako pierwsza gmina w kraju uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej sferyczną panoramę Mirska i okolic o bardzo dużej rozdzielczości, z kompleksową informacją o atrakcjach miasta, ofercie inwestycyjnej naszej strefy ekonomicznej oraz o Geoparku.

Zapraszamy do obejrzenia.


Kliknij napis PANORAMA 3D na głównej stronie.


 


 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Miejską Gminy Mirsk uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mirsk do sporządzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Mirsk na lata 2016-2023”, zostały podjęte prace dotyczące planowanych działań rewitalizacyjnych w postaci konkretnych projektów realizowanych zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne.                                                                   

Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zwraca się do wszystkich zainteresowanych o aktywne włączenie się do prac nad Programem Rewitalizacji w zakresie składania propozycji projektów dotyczących obszarów społecznych i gospodarczych.

Szczegóły

Kwestionariusz propozycji projektu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirsk -
załacznik nr 1 do Uchwały Nr XI/65/15

Uchwała Nr XI/65/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.09.2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirsk"

Ulotka -
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy MirskProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego