Ta witryna wykorzystuje pliki cookie
Close
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
CZ
PL
Czwartek, 17 Stycznia 2019 r.


 Urząd Miasta i Gminy Mirsk
 plac Wolności 39
 59-630 Mirsk
 tel. 75 64 70 440,   fax. 75 64 70 469
 Godziny pracy: poniedziałek - piątek
  7.30 - 15.30

Użytkowników on-line: 29 Zalogowanych: 0
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisane przez: rkuzniar

 

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Lwóweckim


W Powiecie Lwóweckim  otwarte zostały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkty czynne są:

Dzień tygodnia

Lokalizacja punktu

Godziny urzędowania

Świadczący pomoc prawną


poniedziałek


Lubomierz,
Plac Wolności 1

(MOPS)11.00-15.00

 

Radca Prawny Pan Michał Szwarc

Gryfów Śl., Rynek 1 (wejście od strony postoju taksówek)


10.00-14.00

 

Fundacja „HONESTE  VIVERE”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7.

radca prawny Magdalena Dudek,  
adwokat
Piotr Nachmann
lub adwokat Marcin Kwas
wtorek
Mirsk,
ul. Mickiewicza 36
14.00-18.00

 

Fundacja „HONESTE  VIVERE”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7.

radca prawny Magdalena Dudek,
adwokat
Piotr Nachmann lub adwokat Marcin Kwas

Wleń, ul. Wąska 2

7.30-11.30

Adwokat
Łukasz Musiał 
środa
Mirsk,
ul. Mickiewicza 36

14.00-18.00

 

Fundacja „HONESTE  VIVERE”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7.

radca prawny Magdalena Dudek,  
adwokat
Piotr Nachmann lub adwokat Marcin Kwas

Lwówek Śląski,
ul. Szpitalna 4

12.00-16.00

Adwokat Wojciech Rozbicki
czwartek
Mirsk,
ul. Mickiewicza 36
14.00-18.00

 

Fundacja „HONESTE  VIVERE”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7.

radca prawny Magdalena Dudek,
adwokat
Piotr Nachmann
lub adwokat Marcin Kwas

Lwówek Śląski,
ul. Szpitalna 4

11.00-15.00

Radca Prawny Paweł Kurylik
piątekGryfów Śl., Rynek 1 (wejście od strony postoju taksówek)14.00-18.00

 

 

Fundacja „HONESTE  VIVERE”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7.

radca prawny Magdalena Dudek,
adwokat
Piotr Nachmann lub adwokat Marcin Kwas

Lwówek Śląski,
ul. Szpitalna 4

9.00-13.00

Adwokat
Paweł Dziekiewicz 

 

Na podstawie porozumień zawartych z Okręgową Radą Adwokacką,  Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu oraz umową z wybraną w ramach otwartego konkursu organizacją pozarządową, pomocy prawnej będą udzielać wyłącznie adwokaci i radcowie prawni.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży.

 

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, wykazuje  odpowiednio przez:

1)  przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2)  przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 

3)  przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4)  przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5)  przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

7)  przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Szczegółowe warunki udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady jej dokumentowania określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2017 r. poz. 2030). Zapraszamy również na stronę poświęconą darmowej pomocy prawnej: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego