Poznajemy się nawzajem

W ramach projektu pn. „Poznajemy się nawzajem – młodzi i seniorzy z Duby i Mirska” (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002064) dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów Euroregionu Nysa z programu współpracy międzynarodowej Interreg V-A Czechy – Polska na okres programowania 2014+, piętnaścioro dzieci pięcio- i sześcioletnich z Przedszkola Publicznego im. […]