Kolejne środki na doposażenie OSP pozyskane przez Gminę Mirsk

W dniu 5 grudnia br. Burmistrza Miasta i Gminy Andrzej Jasiński i Skarbnik Gminy Danuta Kalupa podpisali w Ministerstwie Sprawiedliwości umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego oraz przeciwpożarowego dla jednostki OSP Krobica-Orłowice. Dofinansowanie wynosi 130.179,70 zł i przy udziale Gminy […]

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk

Urząd Miasta i Gminy Mirsk w miesiącu grudzień pracuje z obowiązującym rozkładem czasu pracy za wyjątkiem: 14.12.2019 (sobota) urząd 07:30 – 15:30, kasa nieczynna 24.12.2019 (Wigilia) urząd nieczynny, kasa nieczynna 31.12.2019 (Sylwester) – urząd pracuje 7:30 – 13:00, kasa nieczynna