Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Kolejne środki na doposażenie OSP pozyskane przez Gminę Mirsk

W dniu 5 grudnia br. Burmistrza Miasta i Gminy Andrzej Jasiński i Skarbnik Gminy Danuta Kalupa podpisali w Ministerstwie Sprawiedliwości umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego oraz przeciwpożarowego dla jednostki OSP Krobica-Orłowice. Dofinansowanie wynosi 130.179,70 zł i przy udziale Gminy […]

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk

Urząd Miasta i Gminy Mirsk w miesiącu grudzień pracuje z obowiązującym rozkładem czasu pracy za wyjątkiem: 14.12.2019 (sobota) urząd 07:30 – 15:30, kasa nieczynna 24.12.2019 (Wigilia) urząd nieczynny, kasa nieczynna 31.12.2019 (Sylwester) – urząd pracuje 7:30 – 13:00, kasa nieczynna