Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii

Szanowni Mieszkańcy, Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż Gmina Mirsk uczestniczy w projekcie realizowanym przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego dotyczącym  dofinansowania przedsięwzięć określonych dla działania 3.3.e  Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej. Środki będzie można otrzymać w postaci grantów (w formie refundacji) na: modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych […]

Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27.12.2019 r.

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności. Zarządzenie