Zebranie wiejskie w Gierczynie dnia 14.01.2020r

Informuję, że zebranie wiejskie w Gierczynie dnia 14.01.2020 r.: wybrało Komisję Wyborczą w składzie: Katarzyna Figiel – przewodnicząca, Monika Hałoń, Monika Jaszczyszyn, Krzysztof Łój – członkowie, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Gierczyn, ustaliło termin przyjęcia pisemnych zgłoszeń kandydatów i oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie do dnia 23.01.2020 r. do godz. 21:00 (Formularze zgłoszeń […]