Ferie w Bibliotece.

Oddział dziecięco-młodzieżowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Mirsku zaprasza dzieci od 7. roku życia (młodsze z opiekunem) na zajęcia literacko-plastyczne. Zajęcia będą odbywały się przez całe ferie  (od poniedziałku do piątku) od godziny 13.

Decyzje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie przemieszczania odpadów.

Decyzje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nr DKGO-442/DE4506000024/94/5/19/wo z dnia 03.02.2020 r. oraz DKGO-442/DE4506000025/99/5/19/wo z dnia 04.02.2020 r. i DKGO-442/DE4506000022/98/19/wo z dnia 04.02.2020 r.w sprawie przemieszczania odpadów. Decyzja 1 – kliknij tutaj Decyzja 2 – kliknij tutaj Decyzja 3 – kliknij tutaj