Nowy sołtys sołectwa Gierczyn.

W niedzielę, 9 lutego br. odbyły się wybory sołtysa sołectwa Gierczyn. Z dwóch zgłoszonych kandydatów, większością głosów (74 głosy) sołtysem został wybrany p. Marek Maksymowicz. Gratulujemy.

Informacja Poczty Polskiej – skrzynka pocztowa na każdej posesji w naszej gminie.

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek. Skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem – jak numer domu czy dzwonek do drzwi. Każdy  z nas – mieszkańców gminy otrzymuje przecież na adres domowy listy, gazety lub zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłek. Oczywiście z różną […]