Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

Szkolenia komputerowe zakończone.

W ramach realizacji projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Mirsk” (program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020), zakończył się etap szkoleń komputerowych. Celem było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców aby skutecznie korzystać z mediów cyfrowych w celach zawodowych, rekreacyjnych czy edukacyjnych. W Gminie Mirsk zorganizowano 23 dwudniowe szkolenia, w których wzięło udział 273 osoby. Zajęcia odbywały się […]

Fontanna z misiem odzyska dawny blask.

Gmina Mirsk rozpisała zapytanie ofertowe na: wykonanie robót budowlanych – konserwatorskich w zakresie wykonania zadania pn. „Rewitalizacja  fontanny MIŚ na placu Wolności w Mirsku” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i projektu „Ocalamy od zapomnienia pamiątki historyczne w Dubie i Mirsku. Wpłynęła jedna oferta od Przedsiębiorstwa VOYAL Jacek Wojciechowski ul. Ogrodowa 27B […]