Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

Spotkanie projektowe w Dubie.

W czwartek 5 marca br., w Dubie odbyło się spotkanie dwóch zespołów projektowych w sprawie omówienia dotychczasowych i kolejnych działań w dwóch projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach współpracy Interreg V-A Czeska Republika-Polska 2014-2020 – Fundusz mikroprojektów Euroregionu Nysa.  Pierwszy z nich „Ocalamy od zapomnienia pamiątki historyczne Duby i Mirska” (CZ.11.2.45/ 0.0/0.0/16_012/0002067) jest […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni.

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk realizując uchwałę nr VIII/86/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 kwietnia 2019 r. zaprasza mieszkańców Gminy Mirsk do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni dla osób fizycznych. Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi z dniem 09.03.2020 r. z terminem zakończenia do  17.04.2020 r. Rozpatrywane będą […]