NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU LWÓWECKIEGO – ZMIANY.

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM DOTYCZĄCY ZMIANY FORMY ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz […]