Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

MGOPS w Mirsku – informacje na temat zmian w pracy Ośrodka.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców wprowadza następujące zmiany:  Z urzędu zostaje przedłużony okres przyznanych świadczeń, których prawo zależy od ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Stypendium szkolne zostało przyznane w roku szkolnym 2019/2020  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. na […]

Przypomnienie – termin wpłat II raty za sprzedaż napojów alkoholowych.

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2020 r. upływa termin wniesienia opłaty  (II rata) za korzystanie z zezwolenia w 2020 r. Opłatę w należnej wysokości wnosi się: – w kasie UMiG Mirsk w poniedziałek od godz. od 800 do godz. 1500, wtorek-piątek od godz. 900 do godz. 1330 – na […]