Kolejne studnie do budowy.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński podpisał umowy na dofinansowanie w 2020 roku budowy 17 studni z mieszkańcami Gminy Mirsk. Od 2016 roku Gmina Mirsk prowadzi dla swoich mieszkańców program dofinansowań do budowy studni głębinowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, znajdującymi się oczywiście na terenie miasta i gminy Mirsk, gdzie ze względów technicznych lub […]