Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Informacja o uruchomieniu rachunku bankowego na dokonywanie wpłat na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje mieszkańców Giebułtowa oraz ul.Granicznej w Mirsku, iż został uruchomiony rachunek bankowy na dokonywanie wpłat na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej – należność w kwocie 1.000,00 zł za 1 przyłącze należy wpłacać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020r. na rachunek nr 68 1020 5226 0000 6102 0675 […]

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych; Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z […]