KARR – planowane ogłoszenie II naboru (m.in. na wymianę pieców) – wrzesień 2020.

Szanowni Państwo, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, że formularze do II naboru Projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”  realizowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, dostępne będą na stronie […]