Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Przypomnienie – opłata (III rata) za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – do 30.09.2020 r.

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że  z dniem 30 września 2020 r. upływa termin wniesienia opłaty  (III rata) za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty w należnej wysokości można dokonać: w kasie UMiG Mirsk w poniedziałek od godz. 800 do godz. 1500            wtorek-piątek od godz. 900 do godz. 1330 na rachunek […]

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.

armir

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: 1.Według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był […]

Na dofinansowanie KGW zostało ponad 11 mln zł.

armir

Tylko do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. W tym roku na wsparcie tych organizacji przewidziano 40 mln zł. Do końca sierpnia złożyły one wnioski o przyznanie pomocy na kwotę blisko 29 mln zł. Oznacza to, że nadal są dostępne środki, o które mogą aplikować KGW. […]