Bezpieczne pozyskiwanie i przetwarzanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego.

Bezpieczny sposób obcinania gałęzi i prace na wysokości. Prace związane z obcinaniem gałęzi powinny być wykonywane zespołowo. Gdy używamy drabiny, należy ją stabilnie ustawić. Dla bezpieczeństwa konieczny jest też kask. Na osypującą się korę, trociny i inne zanieczyszczenia należy używać okulary ochronne. Do ścinki na wysokościach warto wykorzystywać piły na wysięgniku lub mniejsze i lżejsze […]