Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – rekultywacja wyrobiska w Rębiszowie.

Rekultywacja wyrobiska w Rębiszowie – komentarz do doniesień medialnych W odniesieniu do nierzetelnych doniesień medialnych dotyczących wydania przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska decyzji na przewóz 40 tys. ton odpadów z Niemiec do miejscowości Rębiszów, informujemy: Odpady na przywóz których GIOŚ wydał zgodę to odpady o kodzie: 10 09 10 – Pyły z gazów odlotowych nie zawierające […]