Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

Działania podejmowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie rekultywacji wyrobiska w Rębiszowie i stanowiska instytucji odpowiedzialnych za kontrolę i wydawanie zgód na prowadzenie prac.

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

W związku z pojawiającymi się informacjami o braku zainteresowania burmistrza i władz gminy problemem rekultywacji wyrobiska pokopalnianego w Rębiszowie, poniżej przedstawiam moje stanowisko i odpowiedzi na moje wystąpienie do organów i instytucji odpowiedzialnych za nadzór, kontrolę oraz wydawanie zgód na prowadzenie przedmiotowej rekultywacji. Ponadto przypominam, że na naszej stronie internetowej i facebooku udostępniam decyzję Głównego […]