Przebudowa istniejących kotłowni na kotłownie gazowe w budynkach użyteczności publicznej w Mirsku.

Przebudowa istniejących kotłowni na kotłownie gazowe w budynkach użyteczności publicznej w Mirsku Dofinansowano ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łączny koszt zadania :  618.370,48 zł. Środki z Gminy Mirsk: 74.670,48 zł. Pożyczka z WFOŚIGW: 407.775,00 zł. Dotacja z WFOŚIGW: 135.925,00 zł.              W ramach zadania „Przebudowa istniejących kotłowni na kotłownie gazowe […]