ZGKiM Mirsk – informacje na temat pracy Zakładu.

INFORMACJA Mając na uwadze ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku zwraca się z prośbą, aby dla wspólnego bezpieczeństwa wszystkie możliwe sprawy załatwiać w formie elektronicznej, poprzez pocztę tradycyjną, elektroniczną, telefonicznie oraz platformę ePUAP. Wszelkie zobowiązania na rzecz ZGKiM prosimy dokonywać za […]