POMOC DLA POGORZELCÓW Z RĘBISZOWA.

W sobotę 28 listopada br., kilka minut przed godziną 16.00 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania PSP w Lwówku Śląskim otrzymał informację o pożarze wielorodzinnego budynku w Rębiszowie. Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano osiem zastępów straży pożarnej, w tym trzy zastępy z jednostki ratowniczo- gaśniczej we Lwówku Śląskim, samochód z drabiną z JRG Lubań oraz OSP Mirsk, […]

POMOC GMINY DLA SZPITALA WE LWÓWKU ŚLĄSKIM.

Na ostatniej sesji, na wniosek burmistrza, radni Rady Miejskiej Gminy Mirsk przeznaczyli kwotę 10 tysięcy złotych, jako dotację celową dla powiatu lwóweckiego. W celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19, kwota ta wydatkowana będzie na zakup środków higienicznych i ochrony osobistej dla pacjentów szpitala we Lwówku Śląskim, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Zdrowia. O taką pomoc do […]