Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

NIE BĘDZIE DRUGIEJ SP W MIRSKU.

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym  z dnia 21 grudnia 2020r. stwierdził nieważność uchwały Nr XXV/325/20 Rady Miejskiej Gminy Mirsk w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krobicy poprzez zmianę siedziby i nazwy oraz włączenia jej do Zespołu Szkół w Mirsku. Tym samym uznał za zasadny wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk zaskarżający w/w uchwałę. Poniżej zamieszczamy […]

SPRZECIW NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIRSKU.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mirsku sprzeciwiają się utworzeniu drugiej szkoły podstawowej na terenie miasta. Takie działania zaproponowali radni Rady Miejskiej Gminy Mirsk na sesji 26 listopada 2020r. podejmując uchwałę o przeniesieniu Szkoły Podstawowej w Krobicy do Zespołu Szkół na ul. Wodną w Mirsku. Poniżej zamieszczamy list otwarty nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mirsku.                                                                                                                                                                Mirsk, […]