Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony […]