Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK W ZAKRESIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy, a przed rozpoczęciem eksploatacji. Wiele zgłoszonych do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków nie posiada zgłoszenia eksploatacji. W myśl przepisów, przydomowa oczyszczalnia ścieków (oczyszczalnia do 5 […]

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK W ZAKRESIE ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane […]