OGŁOSZENIE o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni dla osób fizycznych.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk realizując uchwałę nr VII/86/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 kwietnia 2019 r. zaprasza mieszkańców Gminy Mirsk do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni dla osób fizycznych. Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi z dniem 15.02.2021 r. z terminem zakończenia do  19.03.2021 r. Rozpatrywane będą […]