Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni dla osób fizycznych.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk realizując uchwałę nr VII/86/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 kwietnia 2019 r. zaprasza mieszkańców Gminy Mirsk do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na budowę studni dla osób fizycznych. Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi z dniem 15.02.2021 r. z terminem zakończenia do  19.03.2021 r. Rozpatrywane będą […]