Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o I nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę części działki nr 484 obręb Mirsk 2 o powierzchni 1,2957 ha z przeznaczeniem na teren pod farmę fotowoltaiczną.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości: Część działki nr 484 obręb Mirsk 2 o powierzchni 1,2957 ha z przeznaczeniem na teren pod farmę fotowoltaiczną. Całkowita powierzchnia działki wynosi 2,4105 ha. Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg wieczystych dla w/w […]