4 Maja – Dzień Strażaka – życzenia.

Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym, to działania wpisane w strażacką codzienność. Codzienność niełatwą, często z narażeniem życia i poświęceniem swojego prywatnego czasu, kosztem życia rodzinnego. Z okazji Dnia Strażaka dziękujemy wszystkim druhom za ich trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest służba i zaangażowanie. Życzymy dużo zdrowia, pomyślności […]