Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” w Gminie Mirsk.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że od 1 czerwca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk zostanie uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, który będzie obsługiwany przez pracownika Urzędu – panią Urszulę Subocz. Punkt powołany zostanie na mocy porozumienia podpisanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej […]