Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na temat konkursu grantowego pn. „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Szanowni Państwo, Gmina Mirsk planuje przystąpić do konkursu grantowego pn. „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich”, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  W ramach konkursu jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży spełniających kryteria zawarte w regulaminie konkursu. W związku z powyższym zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do […]