Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 -2025”

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 -2025” Gmina Mirsk w dniu 3 listopada 2021 r. podpisała umowę dotyczącą udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej z budżetu państwa w roku 2021 dla Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Rębiszowie i Przedszkola Publicznego im. Izerskich Skrzatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mirsku w ramach „Nordowego […]