ZMIANY OPŁAT W GOSPODARCE ODPADAMI W GMINIE MIRSK DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH.

W dniu 1 lutego 2022r. wchodzą w życie nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Mirsk zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXVII/442/21 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK z dnia 30 12. 2021 r. NOWE STAWKI OPŁAT Nieruchomości niezamieszkałe (np. szkoły, przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady produkcyjne, ośrodki zdrowia): Pojemność pojemnika Miesięczna stawka opłaty […]