Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Telefon:

75 64 70 440

KAMIENNOGÓRSKA STREFA EKONOMICZNA ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY.

burmistrz miasta i gminy mirsk informuje

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż Zarządzający obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. zaprasza przedstawicieli przedsiębiorców do współpracy w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Do zadań Rady będzie należało przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru oraz proponowanie kierunków działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego. Rada będzie […]