Kontrole ZGKiM Mirsk w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania kanalizacji sanitarnej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, informuje Odbiorców, że w okresie wiosennym przeprowadzi kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania kanalizacji sanitarnej. Termin kontroli od 1 kwietnia 2022 do odwołania. Celem zaplanowanej kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej (rynny dachowe, kratki ściekowe). ZGKiM w Mirsku wzywa do usunięcia […]