Urząd Miasta i Gminy Mirsk

plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Adres skrytki e-PUAP:

/s0eka1s21o/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:

AE:PL-67041-95373-IHCIU-17

Telefon:

75 64 70 440

Zarządzenie nr 26/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 18.02.2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  gminy Mirsk w 2022 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Zarządzenie nr 26/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 18.02.2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności

Kolejna jednostka OSP z terenu gminy Mirsk zostanie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

W dniu 7 lutego br. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zawarł porozumienie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobicy-Orłowicach w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest to już trzecia jednostka OSP z terenu naszej gminy, która będzie prowadzić swoje działania w ramach KSRG. Jako pierwsza […]